Samostalna djelatnosti

  

Izrada; vještačkih nalaza - stručnih mišljenja u postupcima koji se vode kod trgovačkih općinskih i županijskih sudova u upravnim postupcima

Profesionalni integritet

Uz sve natječe informacije vani, teško je znati kome se možete obratiti. Naša vodeća načela stavljaju iskrenost i odgovornost iznad svega, tako da znate da ste uvijek u dobrim rukama.

Tehnička vještina

S godinama znanja i iskustva za sve vrste kupaca, dobit ćete fokusirane savjete i podršku koja vam je potrebna bez obzira na vašu situaciju. Kontinuirano učimo kako bismo ostali u brzini s najnovijim vještinama i trendovima.

Sretni klijenti

Kada su naši klijenti uspješni, uspjeli smo. Idemo dodatnu kilometar da učinimo sve što možemo za naše klijente. Kada nam preporuče nekoga, znamo da smo na dobrom putu.

  

SAMOSTALNA DJELATNOST

( građevinska djelatnost, inženjerstvo i tehničko savjetovanje )

SAMOSTALNA DJELATNOST, nekretnine, procjene, vještvo

( procjene nekretnina, stručni nalazi građevnog vještaka )

- procjenitelj nekretnina ( procjena vrijednosti svih vrsta nekretnina )

- savjetnik za nekretnine; ( stručni savjeti kod kupoprodaje nekretnina, pomoć prodavatelju ili kupcu kod određivanja kupoprodajne cijene )

- izrada nalaza postojećeg građevno-tehničkog stanja nekretnine

građevna identifikacija nekretnine, ( stana, poslovnog prostora, zgrade )

- izrada ( kompletiranje ) građevinsko-tehničke dokumentacije;

građevinsko-tehnički nalazi sudskog vještaka tipa "građevinski certifikat" nekretnine ( izračun površine, izračun vrijednosti m2 ), dokumentacija potrebna kod prijenosa vlasništva

- konzultantske studije ( usluge iz domene poslovanja s nekretninama )

- posredovanje u kupoprodaji nekretnina ( pravna, građevna i financijska regulativa )

- etažiranje objekata

- upis u zemljišne knjige posebnih dijelova nekretnine

- uređivanje zemljišno-knjižnih podataka ( usklađenje zemljišne knjige sa katastarskim operatom )

- izračun godišnje građevne revalorizacije nekretnine ( godišnje umanjenje građevne vrijednosti nekretnine )

- procjene financijske vrijednosti tvrtki

- izrada elaborata za investicijska ulaganja

- nalazi i mišljenja građevnog vještaka ( vještački nalazi )

- multidisciplinarni vještački nalazi ( građevinski; financijski )

- nalazi i mišljenja financijskog vještaka ( vještački nalazi )

- osiguranje dokaza ( utvrđivanje činjenica, uzroka i posljedica prilikom nastanka šteta - koristan dokazni materijal u sudskim procesima )

Ako prodajete ili kupujete nekretninu;

- zatražite procjenu vrijednosti nekretnine od ovlaštene osobe

Ako želite znati kolika je točna veličina (površina) vaše nekretnine ili nekretnine koju kupujete;

- zatražite izmjeru od ovlaštene osobe

cijena - osnovne odredbe:

- cijena prema Pravilniku o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14) 

SAMOSTALNA DJELATNOST, nekretnine, procjene, vještvo

O meni (profesionalni profil):

Osnovana je prije više od 25 godine.

Glavna djelatnosti Samostalne djelatnosti jesu procjene nekretnina 

Samostalna djelatnost je kao fizička osoba ovlaštena za poslove procjena nekretnina i sudskog vještačenja, rješenjem Županijskog i Trgovačkog suda 

Samostalna djelatnost se razvija kao specijalizirana, koja će u svakom trenutku odgovoriti na zahtjeve hrvatskog tržišta i šire, brzo i profesionalno, a u skladu sa svim postojećim zakonima i propisima u RH. 

Iskustvo potkrepljujem činjenicom, 30 godišnjim radnim iskustvom u općinskim ili Gradskim upravnim tijelima, sa operativnim radnim iskustvom na poslovima izvlaštenja u Zavodu za izgradnju Grada, a kasnije u Uredu za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada zagreba, kao i 5-godišnjim radnim iskustvom u Službi za vrednovanje nekretnina Grada Zagreba. 

Prepoznatljivost i kvalitete proizišle su iz specifičnosti Hrvatskog tržišta i prostora na kojem djelujem.

Posredujem u vansudskim nagodbama izradom potrebnih vještačkih nalaza:

- u sporovima u graditeljstvu ( investitor - nadzorni organ - izvođač - projektant )

- u sporovima podjele imovine ( kod nasljedstva; rastave brakova )

- izrada stručnih mišljenja u graditeljstvu 

- izrada stručnih nalaza građevinskog vještaka za ; Županijski, Trgovački i Općinski sud, te u Upravnim postupcima.

 PROCJENA NEKRETNINE 

Procjene nekretnina odnose se na procjene :


 - zemljišta: građevna, poljoprivredna

 - kuća : obiteljskih, za odmor

 - industrijskih objekata : proizvodnih pogona, hala, radionica

 - poslovne objekte: uredske prostore, lokale, robne kuće, hotele

 - stambene objekte

 - stanove

 - specifične nekretnine


STRUČNI  NALAZI  POSTOJEĆEG GRAĐEVNOG STANJA

  

Izrade nalaza koji jesu potrebni za dokazivanje postojećeg građevnog stanja na nekretnini, rade se prema načelu građevinske struke