STRUČNI NALAZI  POSTOJEĆEG GRAĐEVNOG STANJA

- identifikacija posebnog dijela nekretnine ( stana, poslovnog prostora )

- identifikacija objekta

- je stručni posao, definiran područjem građevinske struke – ovlaštenih sudskih vještaka za graditeljstvo:

Izrade nalaza koji jesu potrebni za dokazivanje postojećeg građevnog stanja na nekretnini, rade se prema načelu građevinske struke 

STRUČNI NALAZ POSTOJEĆEG GRAĐEVNOG STANJA NEKRETNINE

( i posebnog dijela nekretnine )

1. Izrada vještačkih nalaza nekretnine

- izrada nalaza - elaborata građevno tehničkog stanja nekretnine

1.1 posebnog dijela nekretnine ( stana, poslovnog prostora )

1.2 objekta

2. Vještački nalaz ( identifikacija ) nekretnine

2.1 nalaz postojećeg stanja nekretnine

( posjedovni, katastarski, zemljišno-knjižni podatci )

2.2 urbanističko građevna identifikacija nekretnine

- identifikacija građevne dozvole

2.3 izrada nacrta tlocrtne dispozicije prostora u mjerilu 1:100

2.4 građevna identifikacija posebnog dijela nekretnine i njegovih pripadaka

sporednih dijelova

2.5 izračun površine posebnog dijela nekretnine i njegovih pripadaka

2.6 procjena tržišne vrijednosti građevnog zemljišta i građevne vrijednosti 

posebnog dijela nekretnine po m2 tlocrtne površine

2.7 procjena građevne vrijednosti sporednog dijela nekretnine ( pripadka )

po m2 tlocrtne površine

Gore specificirani niz stručno vezanih vještačkih nalaza je klasifikacije :

- vrlo složeni elaborati - vještačke studije

- kompleksni najsloženiji elaborati specifičnog karaktera